İş Sağlığı ve Güvenliği

İş Sağlığı ve Güvenliği

NASIROĞLU MADENCİLİK ve çalışanları olarak, ulusal ve uluslararası yasal mevzuat ve düzenlemelere uyarak, sürekli gelişmeyi temel alan bir İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi dâhilinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı yaratmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu kapsamda;

• İSG konusunda tabi olduğumuz yasal düzenlemelere uymayı,
• İSG tehlikesi oluşturan süreçler ile iş ekipmanlarını seçerek ve kullanarak riskleri oluşmadan önlemeyi,
• Çalışanlarımızı, yüklenici personelini, ziyaretçileri maruz kalabilecekleri tehlikelere karşı korumayı,
• Bu tehlikelerden kaynaklanabilecek yaralanma ve sağlık bozulmalarını önlemek için gerekli tedbirleri alarak, çalışanlarımız, altyüklenicilerimiz ve misafirlerimiz dâhil olmak üzere eğitmeyi ve bilinçlendirmeyi,
• Acil durum planları yapmayı, bu planları var ise komşu kuruluş ve yasal makamlarla ve yetkililerle paylaşmayı,
• İSG tehlikelerini değerlendirmeyi, kontrol altına almayı ve riski yüksek olan konularda projeler geliştirerek, çalışma ortamında ortaya çıkabilecek sağlık ve güvenlik risklerinin analiz edilerek minimize edilmesi,
• İş Sağlığı ve Güvenliği bilincinin oluşturulması ve geliştirilmesi için eğitim faaliyetlerinin düzenli olarak yapmayı,
• Sıfır iş kazası ve sıfır meslek hastalığı hedefini benimseyerek, gerekli önlemleri almak suretiyle verimliliğimizin artırılmasını,
• İSG performansımızı sürekli iyileştirmeyi, İSG performansımızı ilgili taraflarla paylaşmayı, Bu kapsamda faaliyetlerimizi Kalite ve Çevre Yönetim Sistemleri ile birlikte bütünleşik bir şekilde yöneterek, çalışmış olduğumuz sektörlerimizde iş sağlığı ve güvenliği açısından örnek bir kuruluş olmak için var gücümüzle çalışmaktayız.